Metāllūžņu pieņemšana

 

Visa veida krāsaino un melno metāllūžņu pieņemšanas kārtība tiek organizēta atbilstoši MK noteikumiem Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.

Atvedot pie mums nodot metāllūžņus, krava tiks nosvērta uz sertificētiem auto svariem. Pēc tam kravu vizuāli novērtē, nosakot piesārņojuma daudzumu un atvestā materiāla veidu.

Apmaksas kārtība

Apmaksājamā summa tiek aprēķināta ņemot vērā nodoto metāllūžņu daudzumu un cenu nodošanas dienā. Apmaksa tiek veikta, summu ieskaitot klienta norādītajā bankas kontā.